Varme fra Skamol

Projektet er nu afsluttet.

Varmen løber i rørene og både på Fur siden og på Salling siden er det allersidste jordarbejde afsluttet.

Systemet er indkørt både hos Skamol og i forhold til forsyningen af varme i nettet på Fur.


25. marts 2019.

Opdatering omkring voldgiftssagen med Villy Poulsen – NoDig.

Efter over 4 års arbejde med at få sagen omkring underboringen til Skamol’s fabrik afsluttet, er der nu endelig truffet afgørelse i sagen.

Voldgiftsretten gav desværre VP-NoDig medhold i ca. 70% af deres krav mod Fur Kraftvarmeværk.

Det betyder, at VP-NoDig skal have en ekstra betaling fra Fur Kraftvarmeværk på ca. 3 mill.

 

Hvad kommer det så til at betyde for fjernvarmeforbrugerne på Fur?

Heldigvis har der i de næsten 5 år, vi har haft billig varme fra Skamol, været ført en meget fornuftig politik omkring udviklingen af varmeprisen.

Vi har i bestyrelsen arbejdet på at kunne holde en lav og stabil varmepris fremadrettet – det har betydet, at vi har brugt det, der kaldes grundbeløb, til at spare op til at modstå, at det falder helt bort ved udgangen af 2019.

Vi har således kunnet betale det, vi er pålagt fra Voldgiftsretten til VP-NoDig uden at skulle låne yderligere. 

Vi har også sammen med vores revisor udarbejdet et langtidsbudget. Der vil komme mindre justeringer til varmeprisen men med de forudsætninger, vi har lagt ind, betyder det, at vi skulle kunne holde en stabil og lav varmepris fremadrettet.

Lidt om grundbeløb:

Fur Kraftvarmeværk har, siden vi fik røret til Skamol, modtaget ”Grundbeløb” – det har vi fået for at stå til rådighed for elmarkedet.

Grundbeløbet ophører med udgangen af 2019 – og vi modtager det således ikke derefter.
Vi har brugt en stor del af det modtagne beløb til at finansiere røret til Skamol – Når grundbeløbet ophører, vil vi bruge en mere konservativ afskrivning af den investering, så vi på den måde kan holde varmeprisen stabil også fremadrettet.

Den prisstigning, andre kraftvarmeværker har i denne tid skyldes, at disse værker stadig må bruge naturgas til at varme op med – og den varmeform er meget dyrere, end den vi køber hos Skamol.