Kalender

Oversigt over aktiviteter på Fur Kraftvarmeværk:

 

Januar:

Hvert år foretages der ultimo januar måned mellemaflæsning. Såfremt forbruget afviger væsentligt fra det skønnede, vil acontoraterne blive reguleret.

 

Juli og december:

Disse 2 måneder opkræves der ingen aconto.

 

Juni:

Årsaflæsning foretages i sidste halvdel af juni måned, hvorefter der fremsendes årsopgørelse. Hvis du er tilmeldt betalingsservice finder du årsopgørelsen sammen med betalingsoversigten for august måned. (Nogen modtager denne i e-boks)

 

Oktober:

Hver år i oktober måned afholdes der generalforsamling.